Adam Banasiak

Junior Associate, Aplikant Radcowski
Adam Banasiak

Adam jest aplikantem III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wcześniej uzyskał tytuł magistra kończąc kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Głównym obszarem zainteresowań i praktyki Adama jest problematyka prawa gospodarczego, prawa budowlanego, prawa cywilnego, w tym prawa kontraktowego, przy czym posiada praktykę również w zakresie prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Adam praktykę zawodową zaczął jeszcze w trakcie studiów w kancelariach adwokackich, radcowskich i kancelarii komornika sądowego. Szczególnie w ostatnim miejscu zdobywał on praktyczną wiedzę z zakresu skutecznej windykacji należności.

W trakcie aplikacji Adam kontynuował praktykę w kancelariach adwokackich, radcowskich, początkującej firmie świadczącej usługi pomoc z zakresu prawa finansowego, odszkodowań, a także w posiadającej ogólnopolską renomę firmie windykacyjnej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.