Marzena Krzyżańska

Asystentka biura
Marzena Krzyżańska

Marzena jest asystentką biura. Jej obszar działań to sprawy administracyjne, jak i również koordynacja biura sekretarskiego. Jest również wsparciem dla zespołu podczas jego pracy.

Marzena jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Już w trakcie studiów na Uniwersytecie Marzena poszerzała swoją wiedzę pracując jako asystentka biura w kancelariach. Przez kolejne lata empirycznie wzbogacała swój zasób wiedzy administracyjnej i prawnej jako specjalistka ds. dokumentacji oraz koordynowania wszelkich działań administracyjno-prawnych. Posiada duży zasób wiedzy w zakresie zasad oraz procedur prawnych, które pomagają jej w codziennej pracy.

Do zespołu kancelarii Marzena dołączyła w styczniu 2020 roku.