Mateusz Sipa

Of Counsel, Radca Prawny
Mateusz Sipa

Mateusz specjalizuje się w obsłudze klientów zagranicznych, koncentrując się na prawie gospodarczym, ubezpieczeniowym, nowych technologii i prawie własności intelektualnej.

Mateusz jest radcą prawnym. Studiował Prawo na Uniwersytecie Łódzkim, Prawo i Ekonomię Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawo Zamówień Publicznych  na Akademii Leona Koźmińskiego.

W czasie aplikacji radcowskiej pracował w łódzkich kancelariach prawnych zajmujących się prawem gospodarczym i ubezpieczeniowym. Świadczył pomoc prawną na rzecz spółek notowanych na GPW. Poza wykonywaniem zawodu radcy prawnego Mateusz jest Zastępcą Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi odpowiedzialnym za pozyskiwanie  inwestorów, budowanie marki Łodzi jako produktu inwestycyjnego oraz reprezentację Miasta na niwie gospodarczej.

Posługuje się językiem polskim i angielskim.