Alicja Wirska-Płonka

Associate, Radca Prawny
Alicja Wirska-Płonka

Alicja specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Reprezentowała zakłady ubezpieczeń w postępowaniach sądowych w zakresie roszczeń odszkodowawczych na podstawie umów ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego, a także PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. w zakresie windykacji należności oraz nielegalnego poboru energii.

Alicja jest radcą prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Jest również absolwentką podyplomowych studiów z zakresu prawa Internetu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Alicja dołączyła do zespołu Kancelarii w lutym 2019 roku. Wcześniej pracowała przez prawie 3 lata w kancelarii Baker McKenzie, gdzie świadczyła pomoc prawną w zakresie danych osobowych, ubezpieczeń, umów cywilnoprawnych oraz polityki compliance. Brała także udział w sporządzanie raportów due diligence w zakresie ubezpieczeń, postępowań sądowych, umów i zagadnień korporacyjnych.

Alicja brała także udział w opracowywaniu prawnych aspektów wdrażania nowoczesnych usług telemedycznych oraz badania zagadnień compliance dla międzynarodowych koncernów.

Alicja posługuje się biegle językiem polskim i angielskim.