Nasze publikacje

5 maja 2022 Nasz Artykuł

Inwestycja na cudzym gruncie – o czym warto wiedzieć

Najbezpieczniejszą dla inwestorów jest sytuacja, w której inwestycje w całości znajdują się na gruntach stanowiących…
Czytaj więcej
5 maja 2022 Nasz Artykuł

Jak zweryfikować zasady reprezentacji kontrahenta w międzynarodowym obrocie handlowym?

W Polsce zasady reprezentacji kontrahenta ustalamy bez trudu za pomocą wyszukiwarki elektronicznej Krajowego Rejestru Sądowego…
Czytaj więcej
5 maja 2022 Nasz Artykuł

Opłata adiacencka. Czy gmina ma zawsze rację?

Wszczęcie postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej, jak i ewentualne wydanie decyzji w tym przedmiocie nie…
Czytaj więcej
1 lutego 2021 Nasz Artykuł

Ochrona danych osobowych w relacjach pracowniczych

W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych. Zwracamy coraz większą…
Czytaj więcej
15 grudnia 2020 Nasz Artykuł

Rejestracja spółki – tradycyjnie czy on-line?

Przepisy prawa od kilku lat dają przedsiębiorcom rejestrującym spółkę możliwość wyboru formy, w jakiej dokonają…
Czytaj więcej
7 grudnia 2020 Nasz Artykuł

Czy Twoja umowa najmu właściwie reguluje sposób przerzucenia na najemcę kosztów poniesionych przez wynajmującego z tytułu użytkowania wieczystego?

Umowy najmu powierzchni komercyjnych w większych obiektach z reguły przewidują comiesięczne płatności na poczet czynszu,…
Czytaj więcej
17 września 2020 Nasz Artykuł

Czy można uniknąć kar umownych dochodzonych przez wynajmującego na podstawie umowy najmu?

W instytucjonalnych umowach najmu powierzchni biurowych, handlowych oraz magazynowych wynajmujący często zastrzegają sobie prawo do…
Czytaj więcej
25 maja 2020 Nasz Artykuł

Nieruchomości komercyjne – jak zwiększyć ich wartość, dbając o odpowiednią umowę najmu.

Jeżeli planujesz zrealizować kameralny projekt na lokalnym rynku nieruchomości komercyjnych – np. zrewitalizować kamienicę i…
Czytaj więcej
20 maja 2020 Nasz Artykuł

Czy tunel średnicowy utrudni rozwój łódzkiego Śródmieścia?

Tunel średnicowy może zmniejszyć atrakcyjność inwestycyjną wielu nieruchomości w centrum Łodzi. Wszystko przez chaos prawny…
Czytaj więcej